Joris Louwes – fotograaf

De schoonheid van het leven ligt verborgen in de afwisseling van het leven.  Een moment van vertedering dat opgeschrikt wordt door geweld, stilte die gevolgd wordt door humor, aandacht die wordt verdreven door oppervlakkigheid. Het is deze schoonheid die Joris Louwes weet te onthullen in zijn foto’s.  Het oproepen van een verrassing. Tastend en tegelijk haarscherp. De hoopvolle verwachting van het volgende moment. Zijn foto’s geven betekenis aan een lach, een schaduw, een gebaar.

Deze diversiteit aan ervaringen vindt zijn oorsprong in het verloop van het leven van Joris Louwes. Hij heeft oog voor de verschillende verschijningsvormen van de schoonheid, omdat hij deze herkent.

Na zijn middelbare school en een technische scholing heeft hij als jonge man in het kader van de Militaire Dienstplicht deelgenomen aan de UNIFIL Vredesmissie in Libanon. Na deze belangrijke fase in zijn leven koos hij voor een grafische opleiding, waarna hij jarenlang heeft gewerkt als vormgever en ontwerper in de grafische industrie. In deze ervaring schuilt de basis voor de bijna nonchalante esthetiek van zijn fotografie. Maar de gelaagdheid van dit werk ligt verborgen in een andere ervaring.

Na ruim veertig jaar in Nederland te hebben gewoond en gewerkt vertrok Joris Louwes met vrouw en twee kinderen naar Canada. Plots was de vanzelfsprekende omgeving van alledag een onbekende wereld geworden. De kern was mogelijk dezelfde, maar de verschijning volkomen anders. De mensen, de natuur, de gewoontes, alles vormde een nieuwe werkelijkheid. Voor een visueel ingesteld mens vormde deze nieuwe omgeving een constante prikkel tot het vastleggen van het tijdelijke, beweeglijke leven. Hier begon de fotografie van Joris Louwes serieus vorm aan te nemen. Met een scherp oog, gevoed door een combinatie van verwondering en plezier, werden allerlei situaties gefotografeerd. Op straat, in de huizen, de mensen, de gebouwen, de machines, de dieren, de kinderen, de rituelen, de handelingen, alles voldeed, alles met de eigen schoonheid van het moment. 

Na in 2015 te zijn teruggekeerd in Nederland lijkt de wereld voor Joris Louwes weer vertrouwd te zijn geworden. Maar de wereld is niet hetzelfde gebleven. De tijd heeft zijn werk gedaan en een kleine afstand is blijven voortbestaan. Voor de fotograaf een groot geluk, zijn verbazing is gebleven. Het levert unieke beelden op van een onzichtbare buitenstaander die bij ons naar binnen kijkt en ziet waar wij geen oog voor hebben. 

Jaap Versteegh, Pygmalion Art